Utylizacja baterii

Baterie po zużyciu mogą zostać zwrócone w miejscu zakupu. Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych baterii. Symbol przkreślonego kosza na śmieci (Załącznik nr 3 do ustawy o bateriach i akumulatorach) ma następujące znaczenie: Baterie nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Symbole chemiczne metali (Załącznik nr 4 do ustawy o bateriach i akumulatorach) mają następujce znaczenie: "Hg" oznacza rtęć (hydrargyrum), "Cd" (cadmium) oznacza kadm a "Pb" oznacza ołów (plumbum). Zużyte baterie mogą Państwo odesłać na nasz adres podany w stopce redakcyjnej.