Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu jednego miesiąca bez podania powodu.

Okres odstąpienia od umowy wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym Państwo lub określona przez Państwa strona trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, tzn.:

B&W Handelsgesellschaft mbH
Thormeyerstr. 1
D-01877 Bischofswerda
Republika Federalna Niemiec

E-mail: info.pl[at]electropapa.com
Faks: +49 3594 79989490
Phone: +49 3594 79989492

o swojej decyzji poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia (za pomocą poczty tradycyjnej, faksu lub poczty elektronicznej). Można to zrobić, korzystając z załączonego wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odwoławczego.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zobowiązujemy się do zwrócenia wszystkich otrzymanych od Państwa wpłat, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa opcja dostawy oferowana przez nas), w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu wpłat dokonujemy za pośrednictwem tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Za zwrot otrzymanych od Państwa wpłat nie są naliczane dodatkowe opłaty. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu wpłat do momentu otrzymania z powrotem towaru lub otrzymania potwierdzenia o odesłaniu przez Państwa towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać/zwrócić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin na odstąpienie od umowy jest zachowany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem okresu czternastu dni. Koszty zwrotu towaru ponoszą Państwo. Odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towaru ponoszą Państwo tylko wtedy, gdy utrata wartości nastąpiła na skutek działań niezwiązanych ze sprawdzeniem stanu, właściwości i sposobu działania towaru.

Do wzoru formularza odstąpienia od umowy