Ochrona danych

1) Informacje, wyświetlacz oraz instrukcje

Niniejszym informujemy, że zbieramy, przetwarzamy i używamy danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia transakcji oraz w procesie rozliczenia zakupu (umowa kupna sprzedaży).

Realizacja umowy kupna sprzedaży, której są Państwo stroną jako kupujący oznacza dla nas zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych na bazie prawa europejskiego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Informujemy, że przekazujemy Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym do przeprowadzenia procesu zakupu podmiotowi Afterbuy (ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, https://www.afterbuy.de).

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom. Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z nami na adres podany w zakładce stopka redakcyjna (impressum). W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przyszłe zbieranie, przetwarzanie i używanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody możliwe jest w formie wiadomości elektronicznej. Nasz adres e-mail dostępny jest w stopce redakcyjnej.

2) Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje usługę “Google Analytics” oferowaną przez podmiot Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy ruchu na stronie generowanego przez użytkowników. Usługa używa ciasteczek - plików tekstowych “cookies” które zostają zapisane na urządzeniu końcowym. Informacje zebrane przez ciasteczka są standardowo przesyłane i przechowywane na serwerach Google w USA. Na tej stronie obowiązuję anonimizacja adresu IP. Adres IP użytkownika zostaje skrócony na terenie Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki skróceniu adresu IP niemożliwe jest połączenie go z konkretną osobą. W ramach porozumienia w sprawie przetwarzania danych zawartego pomiędzy operatorami witryn internetowych a korporacją Google Inc., Google zapewnia usługi związane z użytkowaniem internetu oraz ewaluację ruchu i aktywności na stronach internetowych na bazie zebranych danych.

Mają Państwo możliwość uniemożliwić zapisywanie plików cookies (ciasteczek), wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Pełna funkcjonalność naszej strony nie jest gwarantowana jeżeli Państwa przeglądarka internetowa nie dopuszcza ciasteczek.

Ponadto za pomocą wtyczki do przeglądarki (Browser-Plugin) mogą Państwo zapobiec przesyłaniu i wykorzystaniu przed Google Inc. informacji (włączając adres IP) zebranych przez ciasteczka. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Inną możliwością jest dopuszczenie lub uniemożliwienie przekazania informacji Google Inc.

Wskazówka: Jeśli usunęli Państwo ciasteczka lub korzystają Państwo z przeglądarki w trybie prywatnym lub z innej niż zazwyczaj przeglądarki celem uniknięcia przekazywania danych konieczne jest ponowne wykonanie powyższych operacji.

Dalsze informacje o wykorzystaniu danych przez Google Inc. znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3) Profitmetrics

Profitmetrics ApS, hejreskov alle 2c, 3050 humlebæk, Denmark - to narzędzie do analizy stron internetowych, które służy do mierzenia i obliczania zysków z zamówień w celu dokonywania pomiarów statystycznych. Udostępniane dane osobowe obejmują: IP, nazwisko, adres e-mail i informacje o przeglądarce. Dane są przechowywane i przetwarzane na terenie UE.

4) Mircosoft Ads

Nasza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika, który wszedł na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. W ten sposób możemy wraz z Microsoft Bing rozpoznać, że ktoś kliknął w reklamę, został przekierowany do naszej witryny i dotarł do wcześniej określonej strony docelowej (strona konwersji). Poznajemy jedynie całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie są ujawniane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo również odmówić ustawienia wymaganego do tego celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne ustawianie plików cookie. Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie wykorzystywanych przez Microsoft Bing można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement.

5) Hotjar

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia do kompleksowej analizy oraz informacji Hotjar (Hotjar Ltd., Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta), które ujawnia informacje na temat użytkowników przeglądających stronę internetową oraz ich zachowania online. Dzięki temu narzędziu analizujemy oraz oceniamy informacje na temat użytkowników (jak np. kliknięcia, ruchy myszki, wysokość przewijanych stron itp.), aby poprawić takie aspekty naszej strony internetowej jak funkcjonalność i przyjazność dla użytkownika oraz ułatwić jej obsługę. Poprzez „Tracking Code” i „Cookie” informacje o przeglądaniu naszej strony internetowej są zapisywane oraz przekazywane narzędziu Hotjar.

Poprzez „Tracking Code” mogą zostać zebrane następujące informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce:

 • adres IP urządzenia końcowego (pobrany oraz zapisany w zanonimizowanej formie)
 • rozmiar ekranu urządzenia końcowego
 • rodzaj urządzenia końcowego (indywidualne cechy identyfikacyjne urządzenia) i informacje o przeglądarce
 • lokalizacja (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania stron internetowych

Poprzez „Tracking Code” mogą zostać zebrane następujące dane logowania:

 • odsyłająca domena
 • odwiedzone strony
 • lokalizacja (tylko kraj)
 • preferowany język wyświetlania stron internetowych
 • data i godzina przeglądanych stron internetowych

Urządzenie Hotjar używa plików Cookies do zbierania informacji niepowiązanych z danymi osobowymi, włączając w to standardowe dane logowania oraz informacje na temat wzorców zachowań podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Jeśli chcą Państwo wyłączyć funkcję zbierania danych, należy wypisać się ze strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Dalsze informacje na temat polityki prywatności Hotjar znajdą Państwo tutaj: www.hotjar.com/privacy

6) Adyen

Adyen jest dostawcą usług płatniczych posiadającym licencję bankową. Oznacza to, że Adyen oferuje usługi płatnicze i finansowe jak przetwarzanie płatności dla klientów i platform za pomocą karty kredytowej, przelewu i innych metod płatniczych, wydawanie kart, prowadzenie konta bankowego (dla sprzedawców), usługi wykrywania oszustw oraz inne usługi. Prosimy zwrócić uwagę, że Adyen N.V. (Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ w Amsterdamie, Holandii) podlega nadzorowi holenderskiemu bankowi centralnemu jako bank podlegający regulacji według holenderskiego prawa.

Adyen przetwarza dane osobowe klientów w związku ze świadczeniem usług przetwarzania płatności. Do tych danych należą: adres, dane kontaktowe, dane karty kredytowej (zaszyfrowane zgodnie ze standardem PCI DSS).

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Adyen znajdą Państwo tutaj: https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

7) Newsletter

Oferujemy Państwu newsletter, w którym informujemy o aktualnych wydarzeniach oraz naszych ofertach. Aby zapisać się do newslettera, trzeba podać ważny adres e-mail. Zapisanie się do newslettera oznacza jednoznaczne wyrażenie zgody na jego otrzymywanie oraz wyjaśniony proces.

Newsletter wysyłany jest przez dostawcę usług wysyłkowych CampaignPlus. Jest to jedna z platform wysyłkowych dostawcy CampaignPlus GmbH, Wollmarktstrasse 115b, 33098 Paderborn, Niemcy.Informacje na temat polityki prywatności dostawcy usług wysyłkowych można znaleźć tutaj: https://www.campaign.plus/datenschutzerklarung

Odwołanie i rezygnacja: Zgodę na otrzymywanie newslettera można wycofać w każdej chwili i tym samym anulować jego subskrypcję. Po rezygnacji usuwane są Państwa dane osobowe. Jednocześnie wygaśnie zgoda na wysyłanie newslettera. Na końcu każdej wiadomości e-mail znajduje się link do anulowania subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych według RODO

I) Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

B & W Handelsgesellschaft mbH
Thormeyerstr. 1
01877 Bischofswerda
Deutschland

II) Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest:

Prawnik Wolfgang Wentzel
Specjalista ds. administracji i gospodarki diakonii (Izba Przemysłowo-Handlowa)
Blasewitzer Str. 41
01307 Dresden
Deutschland
E-Mail: datenschutz@vhbw.de

III) Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

III-a) Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią tylko przypadki, w których uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

III-b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W momencie uzyskania zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych służy art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

W przypadku danych osobowych, które są niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b (RODO).

Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji czynności przed zawarciem umowy.

O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c (RODO).

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d (RODO).

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) służy jako podstawa prawna przetwarzania.

III-c) Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV) Formularz kontaktowy i formularz feedback i kontakt mailowy

IV-a)Opis i zakres przetwarzania danych

Jeśli dostępny jest formularz kontaktowy lub formularz feedback, można go wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do maski wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane.

Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do obsługi rozmowy i nie są przekazywane osobom trzecim.

IV-b) Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku wyrażenia zgody użytkownika podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

IV-c) Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetworzenia zapytania. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Pozostałe dane osobowe, które przetwarzane są podczas procesu przesyłania danych, służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

IV-d) Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy już spełniły cel, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu danej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po okresie siedmiu dni.

IV-e) Możliwość odstąpienia i usunięcia

Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

Poniżej opisany jest sposób, jak można wycofać zgodę i sprzeciwić się wobec przechowywania.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

V) Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych są określani Państwo - osobą, której dane dotyczą - w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

V-a) Prawo do informacji

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli dane osoby są przetwarzane, może ona zażądać od administratora następujących informacji:

 1. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe dotyczące danej osoby;
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 7. wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać informacji, czy jej dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście może ona zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

V-b) Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne to osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia informacji wobec administratora danych. Administrator musi dokonać sprostowania danych bez zbędnej zwłoki.

V-c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych na następujących warunkach:

 1. w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 4. jeżeli zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora przeważają nad podstawami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało dokonane zgodnie z powyższymi warunkami, osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

V-d) Prawo do usunięcia danych

A) Obowiązek usunięcia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Zgoda, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 a RODO została odwołana i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 3. Osoba wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe dotyczące osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

B) Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

C) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne:

 1. do korzystania z prawa wolności słowa i informacji;
 2. do wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, jeżeli prawo, o którym mowa w sekcji a) może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 5. w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

V-e) Prawo do informacji

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dochodzi swojego prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, administrator ma obowiązek przekazać to sprostowanie albo żądanie usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawniono jej dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora danych.

V-f) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyła administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
 2. przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do tego, aby jej dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

V-g) Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych tej osoby, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności tej osoby lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczącej osoby nie będą już przetwarzane w tych celach.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

V-h) Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody w świetle prawa o ochronie danych osobowych

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

V-i) Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która prowadzi do skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,
 2. jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to zawiera odpowiednie środki ochrony Państwa praw i wolności oraz uzasadnionych interesów, lub
 3. odbywa się za Państwa wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w pkt 1) i 3), administrator podejmie rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby po stronie administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

V-j) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.t.